Lahjavanhurskaus uskon kautta elämäämme

2. Kor 5:21 kirjoittaa, että Jumala luki meidän ihmisten synnit Jeesuksen synneiksi, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. “Hänet, joka ei tiennyt synnistä, Jumala teki synniksi meidän sijastamme, että me hänessä tulisimme jumalan VANHURSKAUDEKSI.” TARKOITTAA=syyttömäksi Jumalan edessä.

Jumala elää iankaikkisesti ja haluaa elää sitä yhdessä luomansa ihmisen kanssa. Tämän mahdollistaa ainoastaan Kristuksen sovitustyö, jonka kautta pääsemme Jumalan yhteyteen. Me olemme Jumalan edessä vanhurskaita, kun evankeliumin lupauksen perusteella panemme uskossa turvamme Kristuksen Golgatan-uhriin ja ylösnousemukseen. Pelastus on hetkessä tapahtuva Jumalan armoteko eikä jatkuvasti edistyvä. Uskossa koettu, omistettu tosiasia, että Jeesus on veren sovituksellaan antanut synnit anteeksi ja uudestisynnyttänyt minut ja sinut lapsekseen lukien ja pukien yllemme lahjavanhurskauden, on kohdallamme suurin asia.

Sovitus koskee koko ihmiskuntaa, mutta Jumalan vanhurskauden Jeesuksessa voi omistaa yksilönä uskon kautta häneen. Syntinsä ja syyllisyytensä tunnustava ja armoa rukoileva saa tämän lahjavanhurskauden ilman Jumalan lain vaatimusten täyttämistä. Kreikan sana dikaio`oo ei merkitse vanhurskaaksi tekemistä vaan siksi lukemista, koska uskovassa on jatkuvasti syntiä. Hän ei voi olla vanhurskautettuna tosiasiallisen tilansa perusteella, vaan Jeesuksen verilunastuksen kautta. Liha ei tule tekoineen Jumalalle otolliseksi. Niinpä suurin synti ihmisellä Jumalaa kohtaan on sydämen henkisellä puolella, epäusko Jumalaa ja hänen armon sanaa vastaan.

Pyhän Hengen vaikuttama uudistus on Jumalan pelastavan työn toinen puoli. Se alkaa yhtäaikaa kun uudestisynnymme Pyhässä Hengessä. Tämä vaelluksen “vanhurskaus”, pyhitys alkaa ilmetä Pyhän Hengen antamina ja tuottamina uskon hedelminä kohdallamme. Sydämessä asuvan Kristuksen ja Hengen vaikuttama Jumalan lapsen mieli ja käytös. Room 6:22: “Mutta nyt, kun olette synnistä vapautettuina tulleet Jumalan palvelijoiksi, teidän hedelmänne on pyhitys, ja sen lopputulos on ikuinen elämä”.

Uskovina tämä kaikki tulee meille armosta. Ensimmäinen koettu asia on rauha. Pian seuraa myös rohkea uskon luottamus Herraan moninaisissa ahdistuksissa, jotka kuuluvat kilvoitukseen. Gal 5:22 kertoo Hengen hedelmät, rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. 9 kpl, jotka vanhurskautettuina olemme Pyhältä Hengeltä saaneet. Luonnollisesti hengen hedelmät voivat ilmetä kohdallamme vain, jos Henki meitä johtaa. Paavalin sanoin “vaeltakaa hengessä, niin ette täytä turmeltuneen luonnon himoa” (Gal 5:16).

Herran Henki lisätköön ja vaikuttakoon elämäämme rakkautta ja kuuliaisuutta häntä kohtaan, jolta olemme saaneet lahjavanhurskauden.

Juho Yli-Posso