Pastorin palsta

25.11.2022

Olemme siirtymässä adventin ja joulun aikaan, odottaen Herramme ja Vapahtajamme syntymäjuhlaa. Adventin tutut virret juhlistavat tätä ajanjaksoa. Laulamme HL 609 4. säk. Avaja porttis ovesi, valmista Hälle itsesi. Sun lampus olkoon palava ja valvo Herraas odota… Toinen yhtä koskettava ja tunteita herättävä virsi löytyy HL 611 Valmistu Herran kansa, nyt vastaanottamaan… 3. säk. Nöyryyttä, hiljaisuutta Jumala rakastaa…

Saamme valmistaa sydämemme, sekä ihmissuhteemme, että kotimme Herrallemme, viettääksemme juhla- ajan Häntä palvoen ja kiittäen. Voimme rakentaa uskoamme Jumalan yliluonnollisiin mahdollisuuksiin, elääksemme uskon kuuliaisuudessa. Jumalalla on antaa enemmän Sanastaan ja Hengestään, jotta kasvaisimme Kristuksen tuntemisessa ja täyttäisimme Jumalan periaatteita maanpäällä. Kun taivas saa lahjoittaa hengellistä pääomaa sydämiimme, pääsee Jumalan armo, rakkaus, hyvyys ja totuus esille meissä, Herran omissa. Silloin tuleva juhla- aikamme saa olla siunaus itsellemme ja läheisillemme.

Tahdomme arvottaa adventinaikamme niin, että se tuottaa iloa Jumalallemme ja läheisillemme, tässä järjestyksessä. Nöyryyttäkäämme itsemme, Hänen juhlaansa viettämään oikein ja arvollisesti, Hänen nimensä kunniaksi. Saamme koko vuoden ajan muistaa Hänen antamaansa lahjaa, pelastusta, kiitollisin ja nöyrin mielin. Jeesus, Vapahtajamme, syntyi kuollakseen meidän edestämme, puolestamme ja sijastamme Golgatan ristillä. Jeesus itse, pyysi muistamaan kärsimystään ja uhrikuolemaansa alati. Saamme tuoda, adventin ajassakin, Hänen tietoisuuteensa kiitollisuutemme, rakkautemme, ihailumme ja palvontamme.

On jälleen itsenäisyyspäivän aika 6.12. jolloin saamme siunata omaa maatamme ja kansaamme ja kiittää Jumalaa tästä maasta. Kansallisten rajojen suojana olkoon ikiaikojen Jumala. Samoin saamme alati muistaa myös Israelin kansaa ja sen maa- alueita. Raamatun Sana, lupauksineen, koskettaa syvästi Israelin kansan ja maan tulevaisuutta. Niin kauan, kuin maamme kansa ja sen päättäjät muistavat siunata Israelia, on meillä menestyvä, kukoistava ja turvattu maa. Jos meistä, Suomen kansasta, tulisi Jumalan Sanan ikuiset ohjeet ohittava, jumalaton kansa, muuttuu hyvä Jumalakin meitä vastaan taistelevaksi. Hän on pyhä ja vanhurskas Jumala ja antaa aikaa parannuksen tekoon ja kääntymykseen. Suokoon hyvä Jumala meille kansallisen herätyksen ajan, jotta Hän armahtaisi meitä, ettemme kansana joutuisi Jumalan tuomioiden kohteeksi. Jumala voi, niin halutessaan, kurittaa epäuskoista kansaamme, koska olemme taipuvaisia itseriittoisuuteen, ylpeyteen ja epäuskoon. Rukoilkaamme armoa taivaan Jumalalta, että voisimme viisaasti käyttää armonaikamme, evankeliumin levittämiseen ja siitä elämiseen. Levätköön Israelin elävän Jumalan siunaus koko loppuvuoden yllämme, nyt ja jatkossakin!

Marraskuu 2022

Syksyn pimeys lisää valon tarvetta ajallisessa elämässä. Sama pätee hengelliseen elämäämme, siksi Sana ja rukous yhdessä seurakunnan kanssa tuovat valoa elämämme pimeyteen. Jeesusta, Jumalan Poikaa, kutsutaan Raamatussa mailman valkeudeksi ja valoksi: Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo Jh 8: 12. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa Jh 1: 4- 5. Löydämme Jeesuksessa elävän ja voimallisen uskon, joka kantaa perille kirkkauteen asti. Loistaahan Hänestä meille ikuisen elämän ja armon valo, jota pimeys ei pysty poistamaan, sillä valo voittaa aina pimeyden. Me kaikki tarvitsemme evankeliumin Sanan valoa, jotta näkisimme omat syntimme ja sen, että olemme Jumalan kirkkautta vailla ja siksi tuomion alla, ellemme tee parannusta synneistämme. Onhan parannus synneistä annettu ihmiskunnalle lahjaksi. Mitä kirkkaampi Pyhän Hengen voima Sanan julistuksessa on, sitä selvemmmin näkyvät pimeyden teot yksilöiden elämässä. Emme itse näe syntejämme, mutta voimme anoa Jumalaa näyttämään todeksi ne. Kun Jumala alkaa näyttämään salassa olevia asioita, joita emme tiedä ollenkaan meissä, käsitämme, mikä armon voima on kätketty parannuksen tekemiseen. Tarvitsemme Vapahtajaa, Jeesusta ja Hänen ristin lunastustyötään, jotta saisimme avun syntikysymykseemme. Synnin pimeyden ja kapinan poistamiseen meistä tarvitaan aina Jumalan Pojan pyhää verta, joka vuodatettiin Golgatan keskimmäisellä ristillä. Uskoessamme Jeesuksen nimeen ja vereen, niin kuin Sana opettaa, saamme armon ja armahduksen henkilökohtaisesti. Kun Sanan ikuinen valo loistaa teillämme, emme kompastele pimeydessä, sillä Hän, joka on täydellinen ja muuttumaton valomme, valaisee askeleemme elämän tiellä. Jeesuksessa jumalallinen valo tuli maailmaan ja ilmestyi meille evankeliumin kautta. Sanan ja Pyhän hengen kautta saimme uudestisyntyä Jumalan lapsiksi. Vaeltakaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, että teistä tulisi valon lapsia Jh 12: 35- 36. Valon lapset paljastavat Sanan totuuden, sekä pimeyden teot, jotta pimeydessä harhailevat voisivat saada armon avukseen oikeaan aikaan. Uskoa tunnustavien elämä heijastaa ja todistaa ikuisesta armon valosta, joka on Kristuksessa, meidän Vapahtajassamme. Saamme ylistää Jumalaa suuresta pelastuksesta, jonka hän on valmistanut armossaan kaikille kansoille. Taivaallinen Isä tarjoaa pelastusta Pojassaan, mitä vastaat omalta kohdaltasi tuohon tarjoukseen? Juhani Kolehmainen

Itsensä tutkimisesta 7.10.22

Kun arvioimme Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen antamassa ohjauksessa omaa elämäämme ja suhdettamme Jumalaan ja lähimmäisiimme, niin silloin on kyse itsensä tutkimisesta. Meidän elämäntapamme ja asenteemme ovat luonnostaan synnin tahraamia, siksi toimimme useinmiten vastoin Jumalan Sanan ilmoitusta ja periaatteita. Tämä näkyy selvästi jo lapsuudessa, viattomuuden aikakautenakin, sillä synti ilmaisee itsensä meissä jo varhain. Tämän tähden on lapsillekkin kerrottava Jeesuksesta, lasten parhaasta ystävästä. Ellei Jumalan elävä ja voimallinen Sana saa ohjata ja kannustaa meitä Jumalan tahdon toteuttamiseen, niin meistä itsestämme ei siihen löydy voimaa, eikä aina tahtoakaan. Näin Raamatun tekstit ohjaavat Pyhän Hengen vaikutuksesta ajatteluamme, asenteitamme, sekä hengellistä ja ajallista kasvuamme oikeaan, Jumalan tahtomaan, suuntaan. Kun Jumalan armo saa ilmestyä meille pelastavana ja kasvattavana, alkaa elävä ja voimallinen Sana ohjata käyttäytymisnormejamme ja ihmissuhteitamme.

Daavid pyysi aikanaan Jumalaa tutkimaan hänen omia sanojaan, tekojaan, ajatuksiaan, sekä asenteitaan: Tutki minua, Jumala, ja tunne sydämeni, koettele minua ja tunne ajatukseni, ja jos näet tieni johtavan vaivaan, ohjaa minut iankaikkiselle tielle Ps 139: 23- 24.

Kun Jumalan erehtymätön Sana ja Pyhä Henki osoittavat meidän syntisyytemme ja virheemme, sekä luontaisen epäuskomme, saamme kääntyä katuen ja parannusta tehden Hänen puoleensa, jolla on valta ilmestyä ja auttaa. Sovittihan Jeesus koko ihmiskunnan syntivelan omalla uhrikuolemallaan, vuodattamalla pyhän verensä lunastusmaksuksi, meidän puolestamme, edestämme ja sijastamme. Kristuksen veri pesee, puhdistaa, pyhittää ja vanhurskauttaa meidät, kun uskomme Jeesukseen.

Kun Jumalan armo pääsee valaisemaan meitä jokaista, niin se tuo ilon, onnen ja rauhan sisimpäämme. Näin yksilöinä, me suostummme ja nöyrrymme elämän kaikilla osa- alueilla, noudattamaan Jumalan antamaa Sanan ilmoitusta. Kuuluuhan terveeseen kristilliseen uskoon, sekä Raamatulliseen opetuslapseuteen selkeä ymmärrys Jumalan Sanasta ja sen merkityksesta, yhdessä palavan henkilökohtaisen uskon kanssa.

Koska olemme itsessämme kyvyttömiä palvelemaan Jumalaa, tarvitsemme tietoisen uudestisyntymiskokemuksen Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen kautta. Nöyrtyminen ja taipuminen Sanan auktoriteetin alle, johtaa vastaanottamaan parannuksen armoa aina tarvittaessa. Kova ja epäuskoinen sydämemme aiheuttaa itsellemme, niin kuin toisillekin lähimmäisillemme pahaa oloa. Synnin ja syyllisyydentunnosta on pääsy armontuntoon, kun Herra Jeesus itse saa ilmestyä, koskettaa ja muuttaa meidät Sanan lupauksen mukaisesti. Tämän tähden on Matteuksen evankeliumiin kirjoitettu lupaus: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt” Mt 11: 28- 30. Juhani Kolehmainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *