Pastorin palsta

5.9.23

Jokainen ihminen tietoisesti tai tietämättään kaipaa yhteyttä Luojaansa ja Lunastajaansa. Synnin vallan alla elävä ihminen, etsiessään sisäistä onnea, lepoa ja tyytyväisyyttä, ajautuu maailman lähteille, hakemaan korvaavia ja lyhytaikaisia iloja, jotka tuhoavat elämää. Synti saa rakastamaan vääriä asioita ja hylkäämään Raamatun 10 käskyä, jotka annettiin elämää suojaavaksi ja ohjaavaksi Jumalan totuudeksi. Jumala on itse määritellyt Sanassaan sen, mikä on hyväksi yksilölle, hänen perheelleen ja koko ihmiskunnalle.

Näin ihmisen oma sydämen tila määrittyy suhteesta Jumalaan ja Hänen Sanaansa. Augustinus (s. 354- k. 430): ”Sinä olet luonut meidät itseäsi varten ja sydämemme on levoton, kunnes se löytää levon Sinussa.” Riippuvuutemme Luojasta ja Lunastajasta on selviö meille, jotka olemme uskomassa Jeesukseen, omana henkilökohtaisena Herrana ja Vapahtajana. Jumala suhteen kautta saamme elämäämme, armosta Kristuksen lupaaman levon, rauhan, sekä tuvallisuuden.

Mooses ymmärsi omana aikanaan sen, että ihmisen on oltava yhteydessä Jumalaan ja suostuttava vaeltamaan Sanalle kuuliaista elämää Hänen, Kristuksen, yhteydessä. Ihminen tarvitsee Jumalaa ja Hänen antamaansa Sanaa, elääkseen ja voidakseen hengellisesti ja ajallisesti hyvin. Vain Jumalan oma Sana ja Henki ylläpitävät yksilö ihmisen yhteydessä kaiken Luojaan ja Lunastajaan.

Kun Kristuksen Sana ja Henki saavat meissä kodin, niin me alamme säteillä Jumalan kirkkautta ja pyhyyttä ympäristöömme, heijastamme Hänen todellisuuttaan kaikkialla, missä liikumme, elämme ja olemme.

Meidän sydämemme ja huulemme pyhittyvät, kun olemme kosketuksissa Kristuksen persoonan todellisuuteen. Tämä kaikki alkaa Jumalan kutsusta. Jumala kutsuu yksilön lähelleen, elämään ja olemaan Kristuksen kanssa Profeetta Jeremian kautta on annettu Sana: Jer 23: 18. Mutta kuka on ollut mukana Herran neuvottelussa, nähnyt hänet ja kuullut hänen sanansa?  Kuka on tarkkaan kuunnellut hänen sanojaan ja ymmärtänyt ne? 22. Jos he olisivat olleet mukana minun neuvottelussani, he julistaisivat minun sanani kansalleni ja saisivat sen palaamaan pahalta tieltään ja pahoista teoistaan.

Näin eteemme avataan Sanan totuus, joka on tarkoitettu kaikkien noudatettavaksi, jotka Jumala on lähettänyt valtakuntaansa palvelemaan. Jokainen, armosta pelastettu, on taivaan lähetti. Lähetetty tuomaan esille Jeesus ja Hänen täytetty lunastustyönsä ristillä. Onhan Jeesus kärsinyt, kuollut, haudattu ja herätetty kuolleista meidän edestämme, puolestamme ja sijaisenamme. Uskovien palvelutehtävään liittyy oleellisesti Herran edessä viipyminen ja Hänen Paimen äänensä kuuleminen. Näin voimme PH antaman voiman ja voitelun kautta tuoda esille Jumalan tekoja, sekä Hänen lunastustyötään Golgatalla, että sen pelastavaa merkitystä ihmiselle. Näin Jumalan Sana, Hengen tuli alkavat vaikuttaa seurakunnan kautta ympäröivään maailmaan. Jumalan sanojen merkitys ja voima Raamatussa poistaa epäjärjestystä, kirousta, laittomuutta ja epäuskoa ihmisestä, jota sielujemme vihollinen pyrkii suistamaan kadotuksen tielle, kaikkeen laittomuuteen ja synnin turmelukseen. Voimme apostoli Paavalin tavalla sanoa: Fil 1: 6. ja luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä.

Jeesus on voittaja ja Hän vie omansa perille kirkkauteen, kun pysymme uskollisena Hänen Sanalleen.

3.8.23

Luojaamme ja Lunastajamme opettaa meitä Raamatun Sanassa kiittämään, ylistämään,  palvomaan, sekä rukoilemaan Häntä ainoana ja todellisena Jumalana, jolla on voimaa ja halua vapauttaa synnin orjuudesta jokaisen, joka nöyrtyy vastaanottamaan parannuksen armon.

Luemme Psalmista 139: jakeesta 23. Tutki minua, Jumala, ja tunne sydämeni, koettele minua ja tunne ajatukseni, 24. ja jos näet tieni johtavan vaivaan, ohjaa minut iankaikkiselle tielle.

Valaiskoon Jumalan Pyhä Henki meidän sydäntämme Sanansa kautta niin, että suostumme elämämme kaikilla osa- alueilla noudattamaan Jumalan Sanaa.

Terveeseen kristilliseen uskoon, sekä Raamatulliseen opetuslapseuteen kuuluu selkeä ymmärrys Jumalan Sanasta ja sen merkityksestä, yhdessä palavan henkilökohtaisen uskon kanssa. Ensimmäisen Pietarin kirjeen neljäs luku, jae seitsemän kehottaa meitä: Olkaa siis ymmärtäväisiä ja raittiita voidaksenne rukoilla. Seurakunnan rukouskokoukset ovat luovuttamaton osa arjen rukouselämää, jos mielimme kilvoitella voittajina ajassa ja nähdä Jumalan ihmeitä elämässämme. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo luvussa seitsemän jakeessa 25. Siksi hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan.

Tässä ylimmäispapillisessa palvelutehtävässään Jeesus toimii ja palvelee meitä, rukoilemalla lakkaamatta meidän puolestamme. Sanan totuus synnyttää luottavaisen kiitosmielen sydämissämme. Sillä kaikki asiat ja tilanteet ovat aina Jumalan hallinnassa ja kontrollissa.

Meille armosta osallisille Jumalan lapsille on annettu hätä ja tuska kadotetuista sieluista, niistä lähimmäisistämme, jotka eivät vielä tunne Herraa Jeesusta omakohtaisesti.

Elävässä uskossa poisnukkuneiden osa on Raamatun mukaan Jumalan kirkkaus ja Hänen ikuinen läsnäolonsa. Ristin pyhä veri riittää viemään heikoimmankin kilvoittelija perille kirkkauteen.

Mikäli ajassa, syystä tai toisesta, ei kelpaa Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa, niin ei ole mitään mahdollisuutta periä iankaikkista osaa Jumalan luona, näin Raamattu opettaa. Tämän johdosta, me emme voi vaieta uskostamme, sillä Kristuksen rakkaus vaatii pitämään esillä evankeliumin totuutta, sekä rukoilemaan epäuskossa elävien puolesta.

Meille Jeesuksen omille on annettu rukouksen lahja, jolla ilmaisemme uskoa, luottamusta, sekä tuomme kiitosta Isälle Jumalalle, meidän Herraamme Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa. Näin Kristukselta saamamme usko synnyttää jatkuvaa luottamusta ja uskoa Jumalan elävään Sanaan ja sen moninaisiin lupauksiin. Olen itse saanut myös monesti kokea rukousten kantavan, rohkaisevan, sekä auttavan, tukevan ja vahvistavan omassa palvelutyössäni Sanan palvelijana.

Toisen Mooseksen kirjan luvusta 15, jakeesta kaksi löytyy ajatus: Herra on minun voimani ja ylistyslauluni, hän tuli minulle pelastukseksi! Hän on minun Jumalani, ja hänen kunniaansa minä julistan. Toinen voimauttava ajatus löytyy Psalmista 46. jakeesta kuusi: Jumala on sen keskellä, se ei horju. Jumala auttaa sitä jo aamun koitteessa. Saamme aamusta alkaen olla Jumalan suojaavan armon alla ja kokea Hänen siunaavan johdatuksensa, varjeluksensa, sekä apunsa tulevaan päivään. Tahdomme kaikessa toimia oikein ja Sanan mukaisesti, jottei Jumalan pyhä nimi tulisi häpäistyksi elämämme, asenteidemme tai valintojemme kautta.

Jumalan suuresta armosta sain jo varhain lapsuudessani kuulla evankeliumin ilosanomaa Jumalan rakkaudesta. Ollessani Keuruun helluntaiseurakunnan järjestämällä lastenleirillä, sain omakohtaisesti kokea pelastuksen ilon ja riemun, kun luovutin koko pienen elämäni Jeesuksen voimallisiin käsiin. Nuo pyhät ja haavoitetut kädet ovat kantaneet aina tähän päivään asti ja kantavat myös kerran perille kirkkauteen. Sain seurata Jeesusta myös kasteenhautaan, aivan niin kuin Raamattu asiasta selkeästi opettaa. Onhan uskovien kaste kuuliaisuuden askel, joka ilmaisee haluamme seurata Jeesusta opissa ja elämässä, noudattaen tarkasti Hänen esimerkkiään.

Lopuksi tahdon siunata yhdessä kaikkien pyhien kanssa Jumalan valittua kansaa Israelia ja sen maan rajoja, rukoillen rauhaa Jerusalemille. Suokoon hyvä Jumala Aabrahamin pojille Iisakille ja Ismaelille veljessovun siunauksen. Kerran koko maanpiiri saa siunauksensa siitä, kun veljekset elävät sovussa Jumalaa ja Hänen Sanansa ilmoitusta kunnioittaen. Psalmin 133. sanoin: Kuinka hyvää ja suloista onkaan, kun veljekset elävät sopuisasti yhdessä! Sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen, ikuisen elämän.

Saamme yhdessä rukoilla myös Suomen kansana, että Herra Jeesus saisi ilmestyä Pelastajana, Auttajana ja Parantajana aivan jokaiselle suomalaiselle. Hallitkoon Raamatun Sana ja Pyhä Henki meitä niin, että Isän Jumalan hyvä tahto tapahtuu meissä kaikissa, aina ajatuksiamme, sanojamme, tekojamme ja asenteitamme myöten.

Lopuksi rukoilemme erityisesti  niiden puolesta, jotka kokevat Kristuksen nimen tähden kovaa vainoa ja kärsimystä. Olkoon Herra Jeesus, Hyvä Paimen, läsnä jokaisen kärsivän marttyyriseurakunnan jäsenen kanssa tänäänkin. Aamen.

17.7.2023

Paratiisissa, Raamatun mukaan, kaikki oli hyvin ennen syntiin lankeamista. Synti houkutteli irrottautumaan Luojan ja luodun välisestä läheisestä yhteydestä. Miten tuo kaikki, sielujemme vihollisen viekkauden kautta, tapahtui? Synnin vallan alle päädyttiin, kun rikottiin Jumalan selkeää käskyä vastaan. Oli siis vain yksi ainoa puu, jonka hedelmään ei saanut koskea:

1 Ms 2: 16. Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn: “Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, 17. mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet.”

Jumalan ja ihmisen suhde perustuu Jumalan itsensä antamien periaatteiden noudattamiseen. Nämä periaatteet ovat ilmaistu selkeästi Raamatun teksteissä. Jumalan Sanan arvovaltaa ja auktoriteettia ei ihminen omassa viisaudessaan saa mennä muuttamaan. Ihmisen oma äly ja ymmärrys haluaa muuttaa Raamatussa ilmoitetun totuuden, omaksi iankaikkiseksi tuhokseen.

Asia, jonka Jumala kieltää meiltä ihmisiltä selkeästi, on oikeus määritellä itse se, mikä on hyvää tai pahaa, koska ilman totuuden Sanaa ja Pyhän Hengen voimaa ja voitelua emme siihen kykene.

Tämän tähden meidän on aina syytä elää jumalallisen ilmoituksen varassa, kuin inhimillisten taipumusten tai liberaali teologisten opetusten mukaan. Rakkaudessaan, viisaudessaan ja kaikkitietävyydessään Jumala asetti Sanansa rajoitukset suojelemaan ja siunaamaan meitä.

Tämä kaikki koskee myös opetuslapseksi tekemistä. Näin on kirjoitettu lähetyskäskyyn:

Mt 28: 19. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani.

Tämä Jeesuksen antama käsky saa ilmaisunsa juutalaisen opetuslapseuden käytänteistä. Kyseessä ei ole tiettyjen oppien tai uskon elämän ulkokohtainen harjoittaminen, vaan alussa opetuslapsi kiinnitettiin persoonaan, Jeesukseen. Opetuslapsen esikuva oli ja on Jeesus, sekä Hänen tapansa elää ja toimia ajassa. Hän antoi mallin ja esikuvan, miten eletään täydellisessä riippuvuus suhteessa Jumalaan. Jos tämä saa toteutua meissä, niin Jumalan valtakunta on totisesti tullut meidän keskellemme.

28.6.2023

Mitä Jumalan Sana opettaa, kun puhumme pelastuksesta ja sielujen voittamisesta Jumalan valtakuntaan? Tässä ydin evankeliumia Jeesuksesta ja Hänen täytetystä ristin lunastustyöstään:

Jeesus kärsi koko ihmiskunnan syntien rangaistuksen, jotta me voisimme, uskon kautta Jeesuksen nimeen ja vereen, saada kaikki syntimme ja rikosemme anteeksi. Häntä haavoitettiin kaikin mahdollisin tavoin, jotta me voisimme parantua hengen, sielun ja ruumiimme vaivoista. Jeesus tehtiin synniksi meidän synneillämme, jotta meidät voitaisiin vanhurskauttaa Hänen vanhurskaudellaan, niin kuin Raamattu opettaa. Jeesus kuoli meidän koko kuolemamme, jotta me voisimme saada Hänen yltäkylläisen, puhtaan ja pyhän elämänsä. Hän, Jumalan Poikana ja täydellisenä ihmisenä kantoi meidän häpeämme, jotta me tulisimme osallisiksi Hänen kirkkaudestaan ja ylösnousemusvoimastaan. Jeesus kärsi meidän hylkäämisemme haavat ja tuskat, jotta me voisimme saada Hänen täydellisen hyväksyntänsä Isän Jumalan edessä. Jeesus tehtiin kiroukseksi, jotta me pääsisimme sisälle Jumalan armoon ja siunaukseen.

Kun Jeesus kuoli ristillä, niin minä myös kuolin Hänen kanssaan ristillä. Kun Jeesus, Jumalan Uhrikaritsa, haudattiin, niin minut haudattiin yhdessä Hänen kanssaan kasteen hautaan. Kun Jeesus herätettiin kuolleista, niin minutkin herätettiin yhdessä Hänen kanssaan uuteen ylösnousemuselämään. Juuri tätä kastevedestä nouseminen meille kuvaa. Tahdomme elää ja toimia, niin kuin apostolinen alkuseurakunta UT lehdillä toimi. Emme hyväksy mitään lisiä UT, mitä kirkolliskokoukset ovat kristillisyyteen tuoneet. Tästä Raamattu varoittaa: Ilm 22: 18. Minä todistan jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan profetian sanat: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen päälleen ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. 19. Jos joku ottaa jotakin pois tämän profetian kirjan sanoista, ottaa Jumala häneltä pois sen osan, joka hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. 20. Hän, joka todistaa tämän, sanoo: “Totisesti, minä tulen pian.”  Aamen, tule, Herra Jeesus! 21. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Apostoli Paavali jatkaa: Gal 2: 19. sillä lain kautta minä olen kuollut laille elääkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. 20. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan Poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani.

23.5.2023

Helluntaipäivä

Raamatullinen käsitys seurakunnasta pitää sisällään kaikki Hengen lahjat, sillä seurakunta rakentuu, kasvaa ja vahvistuu lahjojen runsaudesta. Pyhä Henki uudistaa Sanan saarnan ja armolahjojen kautta ostolauman palvelemaan Herraa Hengen voimassa ja voitelussa. Siksi Sanan saarnan tulee aina keskittyä Jeesukseen ja Hänen ristin lunastustyöhönsä. Meidän turvamme ajassa ja iäisyydessä lepää Kristuksen täytetyn lunastustyön ja Hänen verensä varassa.

Tarvitsemme eläväksi tekevää Pyhän Hengen persoonaa ja Hänen kosketustaan päivittäin. Ilman Hengen voimaa, voitelua tai rakkautta olemme itsessämme tyhjiä, perinnäissääntöjä vaalivia uskonnollisia yksilöitä. Pyhä Henki tahtoo vaikuttaa arkeemme, tahtoomme ja ihmissuhteisiimme, niin että koko elämäntapamme on Jumalan mielisuosion alainen. Pyhä Henki vaikuttaa Sanasta, Kristuksen uskoa ja elämää meidän parhaaksemme, elääksemme voittoelämää. Siksi meidän tulee etsiä rukoillen Herraa, Hänen Sanansa äärellä, jotta Herran Henki voisi ohjata ja opastaa meitä arjessa. Näin saamme kasvaa ja vahvistua uskon kuuliaisuudessa ja elää Jumalan kunniaksi.

Golgatan risti on voimamme ja uskon lähteemme. Siksi apu voimattomuuteen löytyy ristin teologiasta. Tosin meidän turmeltunut lihamme ei tahdo millään ottaa sitä vastaan, sillä ristin tehtävä meissä on tappaa itsekkyys ja lihallisuus meissä. Rosoinen risti herättää ihmisen etsimään anteeksiantamusta, voimaa ja apua Jumalalta, kun yksilö näkee syntiensä kauheuden ja suuruuden. Jeesuksen Kristuksen uskosta virtaa ristin veren kautta anteeksiantamusta, parannusta tekevälle, sekä voimaa ja voitelua, joka parantaa, vapauttaa ja eheyttää yksilön. Tarvitsemme voimaa, tehdäksemme parannuksen niistä alueista, jotka sitovat ja estävät Herran voiman ilmenemisen yksilötasolla ja seurakuntana.

Sanan lupaus Ap 1:8 te saatte voiman, kun PH tulee teihin. Hengellisen voiman kanavat ovat siis Sana rististä ja Pyhän Hengen persoonasta. Tarvitsemme voiman korkeudesta, taistellaksemme menestyksekkäästi syntiä, omaa turmeltunutta lihaa, sekä maailmaa vastaan. Pyhän Hengen tulikaste avaa tietä Jumalan voiman ilmenemiselle arjessa. Ovathan Pyhän Hengen lahjat kanavia, joiden kautta virtaa Jumalan ihmeitä tekevä voima tässä ajassa. Laulamme laulussa: ”Ei omin ihmisvoimin, vaan Hengellä Jumalan…” Sak 4:6 Ei sotaväellä, eikä voimalla, vaan Minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Tarvitsemme Pyhän Hengen osallisuutta rukoillaksemme Hengessä ja totuudessa, sekä palvellaksemme Herraa Hengen voimassa ja voitelussa.

Pyhän Hengen tehtävä on tuoda esille evankeliumin Sanasta Jeesus elävänä ja todellisena persoonana. Siksi Raamattua kannattaa lukea ja tutkia jatkuvasti. Jumalan Sana kokonaisuudessaan on elämää luovaa, suojelevaa ja varjelevaa ikiaikaista viisautta. Siksi Sanan tulee olla auktoriteettiasemassa luotujen elämässä. Jumala tahtoo pukea omansa uskon Hengellä, siksi Sanan äärellä kannattaa viipyä, jotta Pyhä Henki kirkastaisi Kristuksen ja Hänen haavansa. Kristuksen ansiot ristillä, uskon kautta vastaanotettuna, takaavat heikoimmallekin kilvoittelijalle täytetyn työn kautta pääsyn Jumalan kirkkauteen.

18.4.2023

Jumalan läsnäolon kokeminen ja sen todeksi eläminen arjessa

Ps 90: 17. Olkoon yllämme Herran, meidän Jumalamme, suosio.

14. Ravitse meidät aamuisin armollasi,

niin me riemuitsemme ja iloitsemme kaikkina päivinämme.

Olemme luotuina ja lunastettuina yksilöinä tarkoitetut kokemaan Jumalan läheisyyttä ja läsnäoloa päivittäin. Jumalan Sanan ja päivittäisen rukouselämän kautta hoidamme suhdettamme Jeesukseen. Olemme luovuttaneet elämämme, aikamme ja varamme Hänen käyttöönsä, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsmuksellaan. Uskon kuuliaisuudessa elävät, pyrkivät omistautumaan, sekä noudattamaan Jumalan valtakunnan periaatteita, päämääriä, sekä arvoja.

Jumala kutsui meidät pyhään elämään, jota Hän itse vaikuttaa meissä Sanansa, sekä Henkensä kautta ja välityksellä. Meitä ohjataan, sekä johdatetaan, jos sallimme taivaan tehdä meissä yksilöinä omaa työtään.

Jumalan tahdon toteuttaminen omassa elämässämme on valintakysymys, jota ei sovi unohtaa koskaan. Onhan meidän elämäntarkoituksemme tuottaa Jumalan nimelle kunniaa ja kiitosta. Tahdomme etsiä, sekä yhdessä, että yksin ollessamme, Herran pyhiä kasvoja intensiivisesti. Raamatun Sana on täynnä Jumalan lupauksia, jotka tulee omistaa lapsenomaisen uskon kautta. Evankeliumi (Mt 18:3.) kuulutti lapsen kaltaisuutta ja nosti sen opetuslapseuden arvoksi, jota tulee tavoitella. Näissä Jeesuksen sanoissa nousee eräs Jumalan valtakunnan perusasia vahvasti esille, jos mielimme päästä sisälle valtakuntaan, niin meidän tulee kääntyä syntielämästä ja ojentautua uskon kuulaisisuudessa seuraamaan Jeesusta opissa ja elämässä. Osamme on siis antautua Herran valtaamaksi, sekä täyttämäksi, jotta kantaisimme hedelmää vaivassa ja valtakunnnassa.

Varaa aikaa Jumalasi edessä yksin olemiseen, kysyen Herralta, onko uskon elämässäni jotakin korjattavaa, jos en näe sielujen pelastuvan, vapautuvan syntikahleista tai täyttyvän Pyhällä Hengellä ja kokevan parantumisen Jeesuksen nimessä?

Jumala tahtoo antaa meille janoa Herran Hengen puoleen, voidaksemme palvella menestyksellisesti Hengen voimassa ja voitelussa. Yksi hyvä kysymys: Saako Herra Jeesus täyttää läsnäolollaan meidän ruumiimme temppelin?

Mehän olemme aina täynnä jotakin, väliin itseämme, huoliamme, ajallisia tai sitten tyydymme elämään vain menneissä muistoissa. Taivas tahtoo meidän elävän Jeesuksen kanssa juuri tänään, tässä ja nyt, ylösnousemuksen todellisuudessa. Tämän tähden voinemme kysyä itseltämme: Kenen todellisuutta elämme, Jumalan vai omaa, inhimiilistä ja lihallista todellisuutta?

Usko Jeesukseen on tarkoitettu koko elämän pituiseksi prosessiksi, jossa me muutumme Hänen kaltaisuuteensa ja mielensä laatuun. Tämän tähden me tarvitsemme Jumalan Sanan valoa ja totuutta arkeemme tien näyttäjäksi. Tämän lisäksi me saamme profetaalista ilmestystä, voidaksemme toteuttaa kutsujamme tahtoa, sillä Jumala tahtoo ohjata kasvuun, sekä elämänmuutokseen. Onhan meidät kaikki kutsuttu ja asetettu elämään Kristuskalliolla:

2 Ms 33: 12. ‘Minä tunnen sinut nimeltä, ja sinä olet myös saanut armon minun silmissäni.’

21. Sitten Herra sanoi: “Katso, tässä vieressäni on paikka. Asetu seisomaan tähän kalliolle,

Jeesuksen vierellä ja Hänen lähellään on tilaa kaikille. Hän tuntee nimeltään jokaisen ja rakastaa meitä Agabe- rakkaudellaan. Kun aikanaan seurakunnan ylösotto tapahtuu, niin Jeesus tietää hakea kaikki omansa taivaan kirkkauteen. Hän tuntee ja tietää oman ostolaumansa, morsiusseurakuntansa, jonka Hän itse on koonnut evankeliumin sanalla, valmistanut, puhdistanut ja pyhittänyt sen verellään. Kaikki ne, jotka ovat panneet toivonsa Hänen nimeensä, vereensä ja ylösnousemusvoimaansa, temmataan kirkkauteen. Tämä on se ikuinen Kristus- toivo, joka kannattelee meitä, kun kilvoittelemme ajassa.

30.3.2023

Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että Hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet Hänelle. 2 Aik 16:9

Tässä ehdollisessa lupauksessaan Jumala kertoo omasta halustaan auttaa ja siunata ihmistä. Siksi ihmisen olisi opittava tekemään asioita Jumalan tahtomalla tavalla. Voisimme nimittää tästä jakeesta nousevaa periaatetta sitoutumisen siunaukseksi. Jos tahdot saada uuden otteen omaan kristilliseen elämääsi, anna Jeesukselle ensimmäinen sija kaikessa. Luvallasi, Hän tahtoo nousta sydämesi valtaistuimelle ja asettautua luodun ja lunastetun elämään sille paikalle, joka kuuluukin Luojalle ja Lunastajalle. Silloin sinun turmeltunut tahtosi saa väistyä ja Hänen hyvä tahtonsa saa tulla tilalle. Herran tahto on aina syntiin langenneen ihmisen tahtoa parempi, koska siinä on Kaikkivaltiaan tietotaito läsnä täydellisyydessään.

Tämän muutoksen Jeesus saa aikaan, ilman ihmisen omia ponnisteluja tai toimia. Annamme valtuudet Hänelle ja elämämme muuttuu radikaalisti. Muutos alkaa esim. Psalmista yksi, voinet lukea sen kokonaan omasta Raamatustasi. Psalmin alkujakeisiin on kätketty menestymisen salaisuus. Sama ajatus löytyy Joosuan kirjasta, luku yksi ja jae kahdeksan.

Sana, joka on lähtenyt Jumalan maailmasta, voi muuttaa mielesi ja ajatuksesi Jumalan tahtomaan suuntaan. Kun elät valkeudessa, elät voittajan ja auttajan suojeluksessa, sekä ristinveren suojassa. Silloin sinusta tulee ihminen, joka rukoilee kansamme lasten ja nuorten, sekä perheiden puolesta uskonrukouksia. Vain rukouksella voimme hidastaa sitä turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Meidän maailmamme kulkee kohden tuomioita ja niistä Jumala tahtoisi pelastaa ihmisyksilöt. Valinnan suoritamme kukin kohdaltamme.

Raamatun ihmeelliset lupaukset ovat vastaanotettavissa ja myös todeksi elettäviksi, kuten tämä jae tässä: Herra on teidän kanssanne, kun olette Hänen kanssaan. Jos etsitte Häntä, te löydätte Hänet. 2 Aik 15:2

Jeesuksen nimessä ja veressä katuva saa syntinsä anteeksi. Omatunto puhtaana voimme tarttua Sanan lupauksiin ja ojentautua Sanan mittaiseen elämänyhteyteen Jeesuksen kanssa. Voidaksesi valita päivittäin oikein, Jumalan tahtomalla tavalla, tarvitsemme siihen Sanaa, nöyrää mielenlaatua ja päivittäisessä parannuksessa elämistä. Tätä vartenhan Jeesus on varsinkin uskovien Vapahtaja. Kaikkivaltiaan, Israelin Pyhän, siunaamaa kevään ja erityisesti Pääsiäisen juhlaa sinulle, joka luit tämän! Olkoon Herramme armo ja rakkaus runsaana ylläsi! Kaikukoon sisimmästäsi kiitos ja ylistys Kaikkivaltiaalle, taivaan ja maan Luojalle ja Lunastajalle, ristin ihmeellisestä lunastustyöstä, joka saatiin aikaan pääsiäisenä!

27.2.2023

Mt 6: 9. Rukoilkaa te siis näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 10. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. 11. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. 12. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. 13. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. [Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.]14. Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen Isänne antaa teille anteeksi. 15. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. RKK:

Voimme itse kukin jäsentää Isämeidän rukouksen avulla Jumalan ja Hänen valtakuntansa moninaisia tarpeita, sekä saada omaan elämäämme niitä periaatteita, joita taivas tahtoo ihmisen elämässä ilmenevän. Tähän kytkeytyvät selvästi myös oman elämämme ja ihmissuhteidemme moninaiset tarpeet, odotukset, sekä Jumalan siunaus. Emme voi koskaan unohtaa oman ja toisten kuolemattomien sielujemme pelastusta.

Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Olkoon Sinun nimesi pyhitetty lisääntyvässä määrin minussa ja minun elämäni kaikissa elämäntilanteissa. Asuthan  Sinä Israelin Pyhä korkeudessa ja pyhyydessä, sekä niiden tykönä, joilla on särjetty ja murrettu henki.

Sinä, Kaikkivaltias Jumala, joka hallitset kaikkea olevaista Poikasi, Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa, juuri siksi olkoon minun Jumalani voimallinen nimi kunnioitettu, pyhitetty ja korotettu yli kaikkien kansakuntien ja heimojen keskellä. Aivan niinkuin evankeliumit ja apostolit siitä opettavat pyhissä Kirjoituksissa.

Vapauta minut epäpyhistä ajatuksista, asenteista ja sanoista. Vapauta minut pyhittämättömästä elämästä, sekä vääristä ja turmiollisista asenteista Jumalaa ja lähimmäistäni kohtaan. Vapauta armossasi kaikesta kielteisyydestä, voidakseni täyttyä kiitollisuudella ja uskolla, sekä kunnioituksella Sinua kohtaan.

Olethan lunastusveren kautta ostanut minut vapaaksi, voidakseni pyhittää Sinun nimesi elämäni ja palvelutyöni kautta. Tahdon kiittää ja ylistää Sinun jaloa ja pyhää nimeäsi nyt, aina ja iankaikkisesti. Tulkoon Sinun vanhurskas rauhan valtakuntasi voimassaan, kirkkaudessaan ja kunniassaan. Tapahtukoon Jumala, Sinun hyvä tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa.

Tapahtukoon se yhä enenevässä määrin minun elämässäni, avioliitossani, perheessäni, kodissani, sekä Jumalan seurakunnassa. Tulkoon Sinun tahdostasi minulle elämäni täyttymys, jotta Jumalan hyvät tarkoitusperät ja suunnitelma tulisivat toteutumaan elämäni ja palvelutyöni kautta.

Herra Jeesus hallitse Sinä minua Pyhän Henkesi kautta, niin, että Isän Jumalan hyvä tahto tapahtuu minussa, kaikessa olemisessani ja tekemisessäni, sekä asenteissani. Tahdon sanoutua irti kaikesta pahasta, voidakseni antaa valtuudet Sinulle, oi Pyhä Henki hallita, johtaa ja ohjata elämääni suvereenisti, elääkseni Jumalan elävän ja voimallisen Sanan mukaisesti. Olenhan saanut syntyä totuuden Sanasta ja tuo sama totuuden Sana saakoon kasvattaa minua, jotta tulisin Kristuksen kaltaiseksi, maanpäällä kilvoitellessani.

Tahdon täytyä ilolla, rauhalla ja rakkaudella. Tahdon raivata tilaa, niin, että Herra Jeesus saa käyttää valtaansa ja armovoimaansa minuun nähden, Isän Jumalan kunniaksi ja sieluille pelastukseksi.

Kiitos totuuden Sanastasi ja ristin veresi puhdistavasta, pyhittävästä ja vanhurskauttavasta armovoimasta. Kiitos lunastusveresi voimasta ja riittävyydestä, joka kantaa perille saakka.

Herra Jeesus auta minua kaikessa olemisessani niin, että en häpäise pyhää nimeäsi. Anna parannuksen armo, kun sitä tarvitsen. Pyhä Henki osoita minulle ne asiat, joista tahdot vapauttaa ja puhdistaa minut.

Tahdon ottaa vastaan täydellisen ja ehdottoman anteeksiantamuksesi ja turvata ristin pyhään vereen viimeiseen hengen vetoon asti, elääkseni ja toteuttaakseni Jumalan pyhää tahtoa maanpäällä.

Kiitos Jeesus nimesi ja veresi voimasta, sekä ristin työn riittävyydestä kohdaltani. Kiitos syntien anteeksiantamuksesta, sekä nimestä Elämän kirjassasi. Saan omistaa sinun suuresta armostasi pelastusvarmuuden ja odottaa ja jouduttaa Sinun tulemustasi yhdessä kaikkien omiesi kanssa.

20.1.2023

Jeesus, joka ristillä voitti pahan vallat, haluaa koskettaa ja vapauttaa ihmislapsen hänen syntisyydestään ja synnin tuomasta häpeästä ja syyllisyydestä. On kirjoitettu: Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. 8. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi nyt ja ikuisesti. Ps 121: 7. (RKK)

Alun perin ihminen luotiin avoimeen ja hoitavaan yhteyteen Luojansa ja Lunastajansa kanssa. Näin Raamatun luomiskertomus ja siihen sisältyvä syntiinlankeemuskertomus ovat kristillisen ihmiskuvan selkeä perusta. Kun katsomme Jumalan luomistyötä, löydämme miehen ja naisen, jotka on luotu Jumalan kuvaksi, kunniaksi ja Hänen rakkautensa kohteeksi. Juuri tästä tulee ilmi Jumalan ihmisrakkaus, sekä ihmisen ainutlaatuinen arvo ja merkitys.

Ihminen luotiin palvelemaan, rakastamaan ja elämään yhteydessä Luojansa ja toisten kaltaistensa kanssa.  Ja kun Adam sai Eevan aviopuolisoksensa, se merkitsi yksinäisyyden päättymistä. Jumalan antama sopiva apu synnytti kumppanuutta ja tasa- arvoista toveruutta. Heidän yhteinen missionsa oli viljellä ja varjella maata. Jumalan rakkauden kokeminen synnytti Adamissa ja Eevassa vastarakkautta ja halua noudattaa Hänen antamiaan ohjeita, tehtäviä ja päämääriä. Jumala loi myös työn ja levon vuorottelun, jotta ihmisillä olisi aikaa vaalia rakkaudellisia suhteita Jumalaan ja lähimmäisiinsä. 

Paratiisin kiusaus antoi ihmisparille mahdollisuuden valita Jumalan tahdon ja oman tahdon välillä. Tottelemattomuus toi synnin ja sen seuraukset koko ihmiskunnan osaksi. Syntiinlankeemus ilmeni ihmisen ajattelussa, tunteissa, tahdossa ja järjessä. Suhde Jumalaan häiriytyi ja katkesi. Jumalan antaman käskyn rikkominen aiheutti vastuuttomuutta ja toisen syyllistämistä ja johti hengelliseen eroon Jumalasta.

Ihmisestä oli tullut syntinen ja sen tiedostaminen tuotti kipua ja häpeää sielussa. Jumalan viha tuli ihmisen elämän ylle synninkapinan tähden, mutta Jeesuksen sijais- ja hyvityskuolema mahdollisti ristinlunastustyön kautta ihmiskunnan takaisin Jumalan yhteyteen. Jokainen voi tulla armahdetuksi, jos vain tahtoo. Jeesus on asetettu tieksi Jumalan yhteyteen. Jeesuksen ja Hänen verensä kautta voi raskaat synnit ja rikokset saada anteeksi ja päästä Jumalan lapseuteen, uskomalla Herraan Jeesukseen. Tähän evankeliumin Sana kutsuu jokaista meistä.

Kun Pyhä Henki valaisee Sanan periaatteita, niin löytyy ulospääsy syyllisyyden, epävarmuuden, pelon ja tuomion alta. Jumala haluaa johtaa yksilöt vapauteen ja anteeksiantamuskokemukseen, koska Jeesus voitti pahan vallan ja otti ihmisen tuomion kantaakseen. Hän on meidän edestämme, puolestamme ja sijastamme on ristille naulittuna, jotta me saisimme Hänessä syntimme anteeksi ja perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Jeesus voi ja tahtoo armossaan parantaa ihmisen kokemaa ja synnin tuomaa fyysistä ja henkistä kärsimystä, häpeää, ahdistusta, sieluntuskaa ja kirousta.

Jumalan valtakunnassa, voidaan kokea mielen ja ajattelun uudistumista, sekä lepoa ja rauhaa Kristuksessa. Maan päällä toimessaan Jeesus antoi mallin, miten toimia ja elää Jumalan tahtoa kunnioittaen. Jeesus kykenee nyt vapauttaa oman Sanansa, Henkensä, sekä palvelijoidensa välityksellä, omaltatunnoltaan sidottuja ja taakoitettuja yksilöitä.

Tämän tähden Pyhä Henki korottaa ylösnoussutta Kristusta, jolla on valta tänään ilmestyä ja vapauttaa kaikesta siitä mikä sitoo tai painaa omaatuntoa. Jumalan Sanan lupaukset ovat löydettävissä, vastaanotettavissa ja omaksuttavissa. Sanan hallitessa elämäämme, ajatteluamme, päämääriämme, asenteitamme ja tahtoamme, olemme päässeet todelliseen Jumalan lasten vapauteen, sekä Kristuksen läsnäoloon, Hänen ristin verensä kautta.

26.12.2022

Olemme viettäneet Kristuksen syntymäjuhlaa ja laulaneet sydämissämme “oi, jospa joulu ois ainainen…” Kalenterin mukaan lähestymme vuodenvaihdetta ja luomme mielessämme katseemme menneeseen. Arjen muistot, juhlineen, iloineen ja riemuineen, ovat piirtyneet elämänkaaremme historiaan. Omat ja toisten valinnat ovat muokanneet kulunutta vuotta, itse kullakin on oma erityinen ja ainutlaatuinen tapahtumien kirjo jo eletyissä päivissä. Voimme jättää eilisen, käsiteltyämme sen ja luoda katseemme edessä olevaan. Onhan kaikki vielä silmiltämme salattua, vain Jumala tietää, mitä edessäpäin on. Luotamme Jumalaamme, joka on kanssamme tulevissakin päivissä. Kun kuljemme Herramme kanssa käsityksin, on tulevaisuutemme valoisa kaikilta osin. Lupauksen Sana vaikuttaa tätä kaikille Herran omille. Jes 66:2 …mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särkynyt henki ja arka tunto minun Sanani edessä. Luota Jeesukseen, Hänen ristin lunastustyöhönsä, nyt ja jatkossakin. Hänen verensä voima kykenee puhdistamaan, pyhittämään ja vanhurskauttamaan ne, jotka tahtovat elää uskon kuuliaisuudessa.

Te olette oppineet meiltä, miten teidän on elettävä ollaksenne Jumalalle mieleen ja niinhän te elättekin. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyydämme teitä pyrkimään yhä parempaan. 1 Tess 4:1 Jumala kehottaa meitä, jotka olemme vanhan ja uuden vuoden vaihteessa, vaeltamaan Jumalalle otollisesti. Haluamme seisoa nyt ja jatkossakin Sanan pohjalla ja anoa alkavalle vuodelle Herran siunausta ja johdatusta Psalmilaulajan sanoin: Oi, Herra auta ja anna menestys! Ps 118:25 Asettautuessamme Herran jalkain juureen, kuulemme Hänen paimen äänensä. Hän puhuu Sanassaan, vedoten lempeästi meidän kuuliaisuuteemme. Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta, joka ei ole kuuliainen Pojalle, ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään. Jh 3:36

Syntien tunnistamisessa ja tunnustamisessa on tärkeää se, että asetumme Kaikkivaltiaan Jumalan pyhien kasvojen eteen ilman puolusteluja ja selityksiä. Vuodenvaihteessa, kuin muinakin päivinä, saamme tehdä tiliä omista henkilökohtaisista synneistämme, erheistämme ja laiminlyönneistämme. Rukoilemme yhdessä ja erikseen: Puhdista meidät yksilöinä niin, että voisimme palvella Sinua kokosydämisesti, voidaksemme olla lähimmäistemme keskellä armosi ja totuutesi tuojina.

Jumalan kansana voimme yhdessä seisoa muurin aukossa ja nousta tuuliin ja pilviin Herran tulemuksen päivänä. Nöyrtyminen Kaikkivaltiaan edessä kertoo oikeasta asenteesta ja mielenlaadusta. Tätä mielenlaatua minä tarvitsen ja uskoakseni meistä jokainen vuoden jokaisena päivänä. Valkeudessa vaeltavan turva on ristin veressä, ei onnistumisissa. Meidän Herramme on rakkautta ja sääliä täynnä omiaan kohtaan ja haluaa, että Hänen omansa omaavat saman mielenlaadun kuin Hän. Israelin Pyhä Jumala, siunatkoon, auttakoon ja johdattakoon meitä aina ja kaikkialla, missä olemme, elämme tai liikumme. Lupauksen Sana kuuluu meille kaikille: Jos sanomme, että meillä ei ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, Hän on uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole tehneet syntiä, teemme Hänestä valehtelijan eikä Hänen Sanansa ole meissä. 1 Jh 1:8- 10

25.11.2022

Olemme siirtymässä adventin ja joulun aikaan, odottaen Herramme ja Vapahtajamme syntymäjuhlaa. Adventin tutut virret juhlistavat tätä ajanjaksoa. Laulamme HL 609 4. säk. Avaja porttis ovesi, valmista Hälle itsesi. Sun lampus olkoon palava ja valvo Herraas odota… Toinen yhtä koskettava ja tunteita herättävä virsi löytyy HL 611 Valmistu Herran kansa, nyt vastaanottamaan… 3. säk. Nöyryyttä, hiljaisuutta Jumala rakastaa…

Saamme valmistaa sydämemme, sekä ihmissuhteemme, että kotimme Herrallemme, viettääksemme juhla- ajan Häntä palvoen ja kiittäen. Voimme rakentaa uskoamme Jumalan yliluonnollisiin mahdollisuuksiin, elääksemme uskon kuuliaisuudessa. Jumalalla on antaa enemmän Sanastaan ja Hengestään, jotta kasvaisimme Kristuksen tuntemisessa ja täyttäisimme Jumalan periaatteita maanpäällä. Kun taivas saa lahjoittaa hengellistä pääomaa sydämiimme, pääsee Jumalan armo, rakkaus, hyvyys ja totuus esille meissä, Herran omissa. Silloin tuleva juhla- aikamme saa olla siunaus itsellemme ja läheisillemme.

Tahdomme arvottaa adventinaikamme niin, että se tuottaa iloa Jumalallemme ja läheisillemme, tässä järjestyksessä. Nöyryyttäkäämme itsemme, Hänen juhlaansa viettämään oikein ja arvollisesti, Hänen nimensä kunniaksi. Saamme koko vuoden ajan muistaa Hänen antamaansa lahjaa, pelastusta, kiitollisin ja nöyrin mielin. Jeesus, Vapahtajamme, syntyi kuollakseen meidän edestämme, puolestamme ja sijastamme Golgatan ristillä. Jeesus itse, pyysi muistamaan kärsimystään ja uhrikuolemaansa alati. Saamme tuoda, adventin ajassakin, Hänen tietoisuuteensa kiitollisuutemme, rakkautemme, ihailumme ja palvontamme.

On jälleen itsenäisyyspäivän aika 6.12. jolloin saamme siunata omaa maatamme ja kansaamme ja kiittää Jumalaa tästä maasta. Kansallisten rajojen suojana olkoon ikiaikojen Jumala. Samoin saamme alati muistaa myös Israelin kansaa ja sen maa- alueita. Raamatun Sana, lupauksineen, koskettaa syvästi Israelin kansan ja maan tulevaisuutta. Niin kauan, kuin maamme kansa ja sen päättäjät muistavat siunata Israelia, on meillä menestyvä, kukoistava ja turvattu maa. Jos meistä, Suomen kansasta, tulisi Jumalan Sanan ikuiset ohjeet ohittava, jumalaton kansa, muuttuu hyvä Jumalakin meitä vastaan taistelevaksi. Hän on pyhä ja vanhurskas Jumala ja antaa aikaa parannuksen tekoon ja kääntymykseen. Suokoon hyvä Jumala meille kansallisen herätyksen ajan, jotta Hän armahtaisi meitä, ettemme kansana joutuisi Jumalan tuomioiden kohteeksi. Jumala voi, niin halutessaan, kurittaa epäuskoista kansaamme, koska olemme taipuvaisia itseriittoisuuteen, ylpeyteen ja epäuskoon. Rukoilkaamme armoa taivaan Jumalalta, että voisimme viisaasti käyttää armonaikamme, evankeliumin levittämiseen ja siitä elämiseen. Levätköön Israelin elävän Jumalan siunaus koko loppuvuoden yllämme, nyt ja jatkossakin!

Marraskuu 2022

Syksyn pimeys lisää valon tarvetta ajallisessa elämässä. Sama pätee hengelliseen elämäämme, siksi Sana ja rukous yhdessä seurakunnan kanssa tuovat valoa elämämme pimeyteen. Jeesusta, Jumalan Poikaa, kutsutaan Raamatussa mailman valkeudeksi ja valoksi: Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo Jh 8: 12. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa Jh 1: 4- 5. Löydämme Jeesuksessa elävän ja voimallisen uskon, joka kantaa perille kirkkauteen asti. Loistaahan Hänestä meille ikuisen elämän ja armon valo, jota pimeys ei pysty poistamaan, sillä valo voittaa aina pimeyden. Me kaikki tarvitsemme evankeliumin Sanan valoa, jotta näkisimme omat syntimme ja sen, että olemme Jumalan kirkkautta vailla ja siksi tuomion alla, ellemme tee parannusta synneistämme. Onhan parannus synneistä annettu ihmiskunnalle lahjaksi. Mitä kirkkaampi Pyhän Hengen voima Sanan julistuksessa on, sitä selvemmmin näkyvät pimeyden teot yksilöiden elämässä. Emme itse näe syntejämme, mutta voimme anoa Jumalaa näyttämään todeksi ne. Kun Jumala alkaa näyttämään salassa olevia asioita, joita emme tiedä ollenkaan meissä, käsitämme, mikä armon voima on kätketty parannuksen tekemiseen. Tarvitsemme Vapahtajaa, Jeesusta ja Hänen ristin lunastustyötään, jotta saisimme avun syntikysymykseemme. Synnin pimeyden ja kapinan poistamiseen meistä tarvitaan aina Jumalan Pojan pyhää verta, joka vuodatettiin Golgatan keskimmäisellä ristillä. Uskoessamme Jeesuksen nimeen ja vereen, niin kuin Sana opettaa, saamme armon ja armahduksen henkilökohtaisesti. Kun Sanan ikuinen valo loistaa teillämme, emme kompastele pimeydessä, sillä Hän, joka on täydellinen ja muuttumaton valomme, valaisee askeleemme elämän tiellä. Jeesuksessa jumalallinen valo tuli maailmaan ja ilmestyi meille evankeliumin kautta. Sanan ja Pyhän hengen kautta saimme uudestisyntyä Jumalan lapsiksi. Vaeltakaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, että teistä tulisi valon lapsia Jh 12: 35- 36. Valon lapset paljastavat Sanan totuuden, sekä pimeyden teot, jotta pimeydessä harhailevat voisivat saada armon avukseen oikeaan aikaan. Uskoa tunnustavien elämä heijastaa ja todistaa ikuisesta armon valosta, joka on Kristuksessa, meidän Vapahtajassamme. Saamme ylistää Jumalaa suuresta pelastuksesta, jonka hän on valmistanut armossaan kaikille kansoille. Taivaallinen Isä tarjoaa pelastusta Pojassaan, mitä vastaat omalta kohdaltasi tuohon tarjoukseen? Juhani Kolehmainen

Itsensä tutkimisesta 7.10.22

Kun arvioimme Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen antamassa ohjauksessa omaa elämäämme ja suhdettamme Jumalaan ja lähimmäisiimme, niin silloin on kyse itsensä tutkimisesta. Meidän elämäntapamme ja asenteemme ovat luonnostaan synnin tahraamia, siksi toimimme useinmiten vastoin Jumalan Sanan ilmoitusta ja periaatteita. Tämä näkyy selvästi jo lapsuudessa, viattomuuden aikakautenakin, sillä synti ilmaisee itsensä meissä jo varhain. Tämän tähden on lapsillekkin kerrottava Jeesuksesta, lasten parhaasta ystävästä. Ellei Jumalan elävä ja voimallinen Sana saa ohjata ja kannustaa meitä Jumalan tahdon toteuttamiseen, niin meistä itsestämme ei siihen löydy voimaa, eikä aina tahtoakaan. Näin Raamatun tekstit ohjaavat Pyhän Hengen vaikutuksesta ajatteluamme, asenteitamme, sekä hengellistä ja ajallista kasvuamme oikeaan, Jumalan tahtomaan, suuntaan. Kun Jumalan armo saa ilmestyä meille pelastavana ja kasvattavana, alkaa elävä ja voimallinen Sana ohjata käyttäytymisnormejamme ja ihmissuhteitamme.

Daavid pyysi aikanaan Jumalaa tutkimaan hänen omia sanojaan, tekojaan, ajatuksiaan, sekä asenteitaan: Tutki minua, Jumala, ja tunne sydämeni, koettele minua ja tunne ajatukseni, ja jos näet tieni johtavan vaivaan, ohjaa minut iankaikkiselle tielle Ps 139: 23- 24.

Kun Jumalan erehtymätön Sana ja Pyhä Henki osoittavat meidän syntisyytemme ja virheemme, sekä luontaisen epäuskomme, saamme kääntyä katuen ja parannusta tehden Hänen puoleensa, jolla on valta ilmestyä ja auttaa. Sovittihan Jeesus koko ihmiskunnan syntivelan omalla uhrikuolemallaan, vuodattamalla pyhän verensä lunastusmaksuksi, meidän puolestamme, edestämme ja sijastamme. Kristuksen veri pesee, puhdistaa, pyhittää ja vanhurskauttaa meidät, kun uskomme Jeesukseen.

Kun Jumalan armo pääsee valaisemaan meitä jokaista, niin se tuo ilon, onnen ja rauhan sisimpäämme. Näin yksilöinä, me suostummme ja nöyrrymme elämän kaikilla osa- alueilla, noudattamaan Jumalan antamaa Sanan ilmoitusta. Kuuluuhan terveeseen kristilliseen uskoon, sekä Raamatulliseen opetuslapseuteen selkeä ymmärrys Jumalan Sanasta ja sen merkityksesta, yhdessä palavan henkilökohtaisen uskon kanssa.

Koska olemme itsessämme kyvyttömiä palvelemaan Jumalaa, tarvitsemme tietoisen uudestisyntymiskokemuksen Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen kautta. Nöyrtyminen ja taipuminen Sanan auktoriteetin alle, johtaa vastaanottamaan parannuksen armoa aina tarvittaessa. Kova ja epäuskoinen sydämemme aiheuttaa itsellemme, niin kuin toisillekin lähimmäisillemme pahaa oloa. Synnin ja syyllisyydentunnosta on pääsy armontuntoon, kun Herra Jeesus itse saa ilmestyä, koskettaa ja muuttaa meidät Sanan lupauksen mukaisesti. Tämän tähden on Matteuksen evankeliumiin kirjoitettu lupaus: “Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt” Mt 11: 28- 30. Juhani Kolehmainen