Paimensana kesäkuu 2017

PYHÄ HENKI – JUMALAN HENKI

Vietämme jälleen helluntaita, Pyhän Hengen vuodattamisen muistojuhlaa.
Maan päällä ollessaan Jeesus antoi lupauksen Pyhästä Hengestä (Joh.14:15-26). Hän lupasi lähettää omilleen Puolustajan, Pyhän Hengen, Totuuden Hengen, joka opettaa ja muistuttaa meitä kaikesta, mitä Jeesus sanoi. “Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi vaan tulen luoksenne.Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut.”  (Joh.14:15-18,26)

Pyhä Henki lähetettiin myös, jotta Hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion (Joh.16:8-11).Pyhä Henki kirkastaa aina Jeesusta (jae 14).
Kun ihminen vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen ja Hänen valmistaman pelastuksen omaan elämäänsä, Hän saa sinetiksi siitä Pyhän Hengen, joka on vakuutena iankaikkisesta elämästä Jumalan yhteydessä. Ef.1: 13-14: “Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi.”

Pyhä Henki asuu meissä ja on meidän elämämme oppaana, kun olemme Jumalan lapsia. Hän johdattaa meidät kaikkeen totuuteen ja kasvattaa meitä armossa (Joh.16:13). Siksi meidän on tärkeää Jumalan lapsina olla kuuliaisia Pyhän Hengen äänelle. Ja jotta opimme erottamaan
Pyhän Hengen äänen muusta, on tärkeää oppia tuntemaan Jumalaa Hänen Sanansa ja rukouksen kautta.  Joh.17:17 Jeesus rukoilee opetuslastensa puolesta: “Pyhitä heidät totuudessa.Sinun sanasi on totuus.”

Galatalaiskirjeen 5.luvussa 16-25 puhutaan Hengessä vaeltamisesta ja Hengen hedelmistä. “Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Jos me Hengessä elämme, vaeltakaamme myös Hengessä.” (Gal.5:22-23,25) Pyhän Hengen työ meissä saa aikaan näitä Hengen hedelmiä ja kasvattaa meitä, kun suostumme olemaan Hänen kasvatettavanaan ja vaeltamaan
Pyhässä Hengessä.

Jumalan Sana puhuu myös muista hengistä, eksyttävistä hengistä, varoittaa näistä ja kehoittaa koettelemaan henget (1.Joh.4:1-6). “Rakkaani, älkää uskoko jokaista henkeä, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan (jae 1). Matt.24:24 Jeesus sanoo: “Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.” 2.Kor.11:14 sanotaan, että paholainen tekeytyy jopa valon enkeliksi voidakseen eksyttää valitut eli jäljittelee taitavasti Pyhää Henkeä.

Niinkuin Raamatun aikoina myös tänä päivänä nämä varoitukset ovat erittäin aiheellisia. Myös Suomen hengellinen tilanne on erittäin sekava tänä päivänä. Raamatussa kehoitetaan monessa kohdin valvomaan ja rukoilemaan eikä turhaan. Matt.7:15-23 Jeesus puhuu näistä vääristä profeetoista, joissa ei vaikuta Pyhä Henki vaikka se erehdyttävästi saattaa siltä vaikuttaakin. Jakeissa 20-21 Jeesus sanoo: “Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle: “Herra, Herra pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: “Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja?” Silloin minä vastaan heille: “Minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät.”

Pyhä Henki on Rauhan Henki, rauhan Jeesus antoi meille( Joh.14:27). Ei Hän antanut pelon henkeä vaan voiman, rakkauden ja raittiuden Hengen (2.Tim.1:7). Jeesus on voittanut pahan vallan ja kun Hänessä pysymme ja pidämme kiinni Jumalan Sanasta ja Sanan mukaisesta evankeliumista, emme eksy. Rakkaus Totuuteen on elintärkeää niin tänä päivänä kuin se oli Raamatun aikoina. 1.Joh.3:24: “Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Siitä me tiedämme hänen pysyvän meissä, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.”  Jumala seisoo aina Sanansa takana. Hän on uskollinen ja Hän vahvistaa meitä ja varjelee meidät pahasta, kun Hänessä pysymme ja Hänen Sanassaan.

Siunattua Pyhän Hengen johdattamaa kesää!

Sari Yli-Posso