Eväitä elämään marraskuu 2019

ÄLÄ PELKÄÄ, USKO AINOASTAAN!

Pelko ei ole mukava kaveri.
Se oli syntiinlankeemuksen välitön seuraus (1.Moos.1:3)
ja on siitä lähtien ollut Jumalasta vieraantuneen ihmiskunnan seuralainen.
Pelko saattaa monella tapaa hallita ihmistä.
Se rajoittaa elämää, lamaannuttaa ja orjuuttaa.
Se luo varjonsa ihmisen elämään. Esimerkiksi kuolemanpelko saattaa
olla hyvinkin lamaannuttava ja orjuuttava ja saa ihmisen
etsimään turvaa mitä ihmeellisimmistä asioista.
Sairaudet luovat usein pelkoa.
Sodat, väkivalta ja luonnonilmiöt pelottavat (Matt.8:26).
Omat ajatuksetkin saattavat ahdistaa (Matt.14:26).
Ihmispelko panee paulan (Sananl.29:25).
Mennyt elämä, huonon omantunnon aiheuttama pelko voi tuntua hyvinkin raskaalta.
Myös tulevaisuus saattaa pelottaa ja ahdistaa vieden elämänilon nykyhetkestäkin.

Jumala kuitenkin sanoo toistuvasti Sanassaan, ettei meidän tarvitse pelätä.
Joku on laskenut, että Raamatussa sanotaan 365 kertaa “älä pelkää”.
Joka päivä Jumala haluaa sanoa meille, ettei tarvitse pelätä.
Saamme olla turvallisella mielellä ja luottaa Hänen huolenpitoonsa.
Hän on luvannut olla joka päivä kanssamme (Matt. 28:20).
Room.8:15 sanotaan:
“Te ette ole saaneet orjuuden henkeä elääksenne jälleen pelossa,
vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme : “Abba! Isä!”

Kaikkein pimeimpinäkin hetkinä Jeesus on meidän kanssamme auttaen ja lohduttaen. Paimenpsalmissa (23:4) sanotaan:
“Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa, sillä Sinä olet minun kanssani.
Sinun väkevä kätesi ja paimensauvasi lohduttavat minua.”
Kuolemanpelko voi olla syystä tai toisesta hyvinkin voimakasta ja
ahdistusta ja kauhua aiheuttavaa.
Myös Hebrealaiskirjeessä meitä rohkaistaan voimakkaasti 2:14-15:
“Koska siis lapsilla on liha ja veri, myös Hän tuli niistä samalla tavoin osalliseksi,
jotta Hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan,
nimittäin Paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta
olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa.”

Evankeliumi on ilosanoma. Luukas 2:10:
“mutta enkeli sanoi heille:
“Älkää pelätkö!
Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle”.
Jokaisen ihmisen tähden Jumala lähetti Jeesuksen maailmaan,
että yhteys Jumalan ja ihmisen välillä, joka syntiinlankeemuksessa rikkoutui,
olisi jälleen mahdollinen. Ja Jeesus voitti synnin, sairauden ja kuoleman vallan.
Mutta ilman Jeesusta ihminen on hengellisesti kuollut ja erossa Jumalasta.
Jokainen, joka uskoo Jeesukseen ja ottaa Hänen valmistaman pelastuksen vastaan,
saa Pyhän Hengen sinetin sydämeensä ja iankaikkisen elämän Jumalan yhteydessä.

Room.8:1-2,11 sanotaan: “Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille,
jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, sillä elämän Hengen laki
Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä,
niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen,
tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.”
“Vapauteen Kristus vapautti meidät.
Pysykää siis lujina älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.”
Gal.5:1. Jeesus on meidän Pelastajamme ja Lunastajamme.
Hän on meidän Kilpemme ja Apumme. Hän on kanssamme ja pitää meistä huolen.

Laulun sanoin:
”Älä pelkää, Hän vierelläs seisoo ja kannattaa. Älä pelkää,
ei pimeyden voimat sua valtaan saa.
Älä pelkää, Hänen armonsa lopu ei milloinkaan. Älä pelkää,
Hän kanssasi kulkee ja johdattaa.”
(Kertosäkeistö laulusta Älä pelkää, säv. ja sanat Ilkkka Puhakka)
Älä pelkää, usko ainoastaan!

Siunausta Jeesuksessa Kristuksessa

Sari Yli-Posso