Avainsana-arkisto: joulu

Eväitä elämään joulukuu 2019

Apt. 2:36 – 40:
”Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma:
Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi –
tämän Jeesuksen, joka te ristiinnaulitsitte”.
Kuulleessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään,
ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille:
”Veljet, mitä meidän pitää tehdä?”
Pietari vastasi: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen,
jotta syntinne annettaisiin anteeksi.
Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.
Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne,
ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä — keitä ikinä Herra,
meidän Jumalamme, kutsuu.” Pietari jatkoi vielä puhettaan.
Hän vetosi heihin ja kehotti:
”Antakaa pelastaa itsenne, ettette hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana.
” (Raamattu 1992)

Ehdotus tarkoittaa Wikisanakirjan mukaan ”mielipidettä, suositusta
tai luonnosta jonkin asian tekemiseksi”. Kielitoimiston mukaan ”suunnitelma,
joka esitetään toteutettavaksi”.
Maailman tärkein aloite on todistaa Jeesuksesta,
joka syntyy Pyhän Hengen aloitteesta kauttamme, ehdottaa vireillepanoa
tutkia Jumalan tahtoa jokaista ihmistä kohtaan, Raamatun mukaisesti.

Kirjallinen ehdotus ottaa Jeesus vastaan omaan elämään on
Pyhän Hengen aloite ihmissydämeen ihmisen
saamiseksi Jumalan yhteyteen, uudestisyntymiseen.
Aloite on asian keskusteluavaus.
Vetoomus tarkoittaa pyyntöä, joka koskee yksityistä ja julkista etua,
sillä esitetään kannanottoa joko suullisesti tai kirjallisesti.

Uskovina vetoamme kaikille: ”Antakaa pelastaa itsenne”.

Siunattua Joulun aikaa 2019 ja todistusintoa Jeesuksesta, jokaiselle vuoteen 2020!

Juho Yli-Posso