Kesäkuun paimensana

KIRJOITUSTEN MUKAAN

Raamatussa puhutaan paljon siitä, kuinka Jumalan Sanassa pysyminen ja siitä kiinnipitäminen niinkuin  kirjoitettu on, on elintärkeää. Jumalan Sana on totuus Joh.17:17; Se on kokonaan totuus ja kaikki Jumalan vanhurskaat päätökset pysyvät ikuisesti Psalmi 119:160.

Paavali kirjoittaa tästä ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille 15:1-4 “Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen teille julistanut ja jonka olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena kuin minä sen teille julistin. Muuten olette aivan turhaan uskoneet. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut: Kristus kuoli meidän syntiemme tähden Kirjoitusten mukaan, hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä Kirjoitusten mukaan”

Pelastuksemme Evankeliumi on näissä edellä mainituissa sanoissa. Paavali julisti sitä,mistä oli Kirjoituksissa ennustettu jo paljon aiemmin (mm. Jes.53:5-9), jolla oli monia todistajia(1.Kor.15:5-6) ja jonka hän oli myös itse saanut kokea todeksi. Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Sana, ilmestyi hänelle henkilökohtaisesti. (1.Kor.15:8-10) Samoin Hän  haluaa ilmestyä jokaiselle ihmiselle henkilökohtaisena  Pelastajana ja Vapahtajana. Kukaan ei voi pelastua toisen uskolla eikä millä tahansa uskolla. Pelastava usko on ainoastaan Kirjoitusten mukaisessa evankeliumissa, Ristin evankeliumissa, Jeesuksessa Kristuksessa.

Kun ihminen tulee uskoon, tavalla tai toisella Jumalan Sana synnyttää ihmisessä uskon Jeesukseen Kristukseen. Pyhä Henki avaa ihmisen ymmärryksen käsittämään evankeliumin (Room.10:17, Apt.8:26-40) Ja kaikille, jotka ottavat Jeesuksen Kristuksen vastaan ja uskovat Hänen nimeensä, Hän itse antaa voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi Joh.1:12.

Kun me pysymme Sanan mukaisessa evankeliumissa, silloin me pysymme Jeesuksessa Kristuksessa. Paavali kirjoittaa Timoteukselle toisessa kirjeessään 3:14-17 “Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsuudestasi asti tuntenut pyhät Kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin.”  

Seuraavassa luvussa Paavali kirjoittaa 3-5 “Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät kärsi tervettä oppia vaan omien himojensa mukaan haalivat itselleen opettajia korvasyyhyynsä. He kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät tarujen puoleen. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ ja hoida palvelutehtäväsi täydellisesti.” Tästä kirjoittaa myös mm. Pietari kirjeessään (2.Piet.2 luku ja 3 luku), Juudas ja Johannes. 2.Joh:7-9 sanotaan “Maailmaan on lähtenyt monia eksyttäjiä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, lihaan tulleeksi. Sellainen on antikristus, eksyttäjä. Katsokaa, ettette menetä sitä, minkä olemme työllämme saaneet aikaan, vaan saatte täyden palkan. Ei kenelläkään, joka menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, ole Jumalaa. Joka pysyy siinä opissa, hänellä on sekä Isä että Poika.” He kaikki olivat tulleet tuntemaan Totuuden, Jeesuksen Kristuksen ja Ristin Evankeliumin. Pyhä Henki kehoitti heitä varoittamaan epäterveestä opista, toisesta evankeliumista. Tästä Paavali kirjoittaa hyvin voimakkaasti kirjeessään Galatalaisille 1:6-10.

Jumalan Sana kehoittaa meitä olemaan raittiita ja valvomaan. Paholainen kulkee  ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä 1.Piet.5:8. Paholainen tekeytyy jopa valon enkeliksi voidakseen eksyttää valitut 2.Kor11:14. Mutta  Jeesus on voittanut pahan vallan ja kun Hänessä pysymme ja pidämme kiinni Sanan mukaisesta evankeliumista, emme eksy. Herra on uskollinen ja Hän vahvistaa meitä ja varjelee meidät pahasta.

Siunattua kesää Jeesuksessa Kristuksessa!

Sari Yli-Posso