Marraskuu elämän eväät

ELÄMÄN TARKOITUS

Elämän tarkoitusta pohtiessa tulee mieleen Saarnaajan kirja Raamatusta. Kuinka kaikella on määräaika ja jokaisella asialla on aikansa taivaan alla (Saar.3:1). 3.luvun 11. jakeessa sanotaan:
“Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut
heidän sydämeensä; mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja,
jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua.”

Jokaisella ihmisellä on kaipuu Jumalan puoleen, koska Jumala on sen
jokaisen sydämeen asettanut.
Ihminen vain niin monesti etsii täyttymystä Jumalakaipuulle vääristä
asioista sen sijaan,
että tulisi Jumalan luo. Tänä päivänä on jos minkälaista oppia ja asiaa,
joista ihmiset yrittävät löytää elämän tarkoitusta kuitenkin jääden tyhjiksi
sisimmässään. Jopa kristinuskon sisälle on luikerrellut monenlaisia vääriä
oppeja ja asioita. On kristillistä joogaa, enkelioppia, oppia,
jossa synti on kokonaaan hävinnyt maailmasta,
oppia, jossa korostetaan voimatekoja jne. Luistetaan Raamatun totuudesta.

Kuitenkin kaikkein tärkeintä jokaisen ihmisen elämässä on laittaa asiat kuntoon
Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset
pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden (1.Tim. 2:4).
“Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa,
ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa,
vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi ” (Joh.3:16-17).
Joh 14:6 Jeesus sanoo: “Minä olen tie ja totuus ja elämä;
ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”

Jumala on tehnyt pelastuksen yksinkertaiseksi, mutta ihmiset tekevät siihen monia mutkia.
Matteuksen evankeliumin 22.luvussa Jeesus sanoo:
“Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi kaikesta
sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.
Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
Toinen, tämän vertainen on: Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.
Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat” (37-40).
Jumalasuhteen löytyminen Jeesuksen kautta on kaikkein tärkeintä ihmisen elämässä.
Se on ihmisen pelastuksen perusta.
“Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on,
ja se on Jeesus Kristus” (1.Kor.3:11).
Hyvin tärkeäksi asiaksi elämässä Jeesus nostaa myös lähimmäisenrakkauden.
Meidät on luotu myös toisiamme varten.
Tärkeää on rakastaa myös itseään terveellä tavalla, jotta voi rakastaa lähimmäisiään.
Vuorisaarnassa Matt.7:12 Jeesus sanoo: “Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän,
tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.”

Tässä kaikessa Jeesus meitä Pyhän Henkensä kautta auttaa ja johdattaa ja
kasvattaa meissä Hengen hedelmiä. Meidän ei tarvitse omassa voimassamme yrittää
emmekä siihen pystyisikään. Tärkeää kuitenkin on tahto rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiä.
Joh 1:12 sanotaan,
että jokaiselle, joka ottaa Jeesuksen vastaan, Hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi.
Apostoli Johannes, rakkauden apostoliksikin kutsuttu, kirjoittaa ensimmäisessä
kirjeessään 4: 19
“Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.”
Ja 4:10-11
“Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä,
että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut,
niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.”
4:12-13 sanotaan, että jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä,
ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.
Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä.

Elämä Jeesuksen kanssa on parasta! Pysytään Jeesuksessa ja Hänen Sanassaan.
Häneen voimme aina luottaa ja turvamme asettaa.
Se kantaa tässä elämässä ja iankaikkisuudessa.
Muistetaan myös lähimmäisiämme. Ollaan heidän rinnallaan,
osoitetaan heille lähimmäisenrakkautta, annetaan anteeksi.
Kannetaan toistemme kuormia. Ja muistetaan pitää huolta myös itsestämme.

Siunausta

Sari Yli-Posso