Maaliskuun paimensana

YHTEYS PYHÄSSÄ HENGESSÄ

1. Joh 1:3: “Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.” Tämä Johanneksen sydämellisen, kristillisen rakkauden sanelema “PAIMENKIRJE”, Johanneksen 1. kirje, kutsuu tänään samoin kuin silloin, Aasian maakunnan seurakuntia elämään kokosydämisesti valossa eli Jumalan YHTEYDESSÄ Kristuksen kautta, keskinäisessä rakkaudessa ja kuuliaisuudessa Jumalan ilmoitussanan totuudelle.

Julistaessaan evankeliumia Aasian seurakunnissa Johannes samalla muistutti ja vetosi uskoviin yhteyden syntymiseksi ja sen säilymiseksi todeten kirjoittaneensa asiasta sen tähden, että Jumala on valo eikä hänessä ole mitään pimeää. Johannes myös sanoo uskovien ilon tulevan YHTEYDESTÄ sekä YHTEYDEN kautta täydelliseksi Pyhässä Hengessä.

Lähtökohta yhteyden muodostumiseen on se, että Isä ja Poika ovat yhtä. Ihmisen yhteys Jumalaan on mahdollistunut Kristuksen sovitustyön seurauksena. Jumala on kutsunut jokaista lastaan Pyhän Henkensä kautta yhteyteensä ja näin saattanut luomansa ihmisen Poikansa Jeesuksen Kristuksen YHTEYTEEN edellyttäen henkilökohtaista uskonratkaisua Jeesukseen. 1. Kor 1:9: “Jumala on uskollinen, hän, joka on kutsunut teidät poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen.”

Myös apostoli Paavali kirjoittaa yhteyden puolesta kirjeen Korintton seurakunnalle ollessaan kolmannella lähetysmatkallaan v.55 Efesossa. Hän sai sinne hälyttäviä tietoja Korintton seurakunnassa esiintyvistä ERIMIELISIIN RYHMIIN JAKAANTUMISISTA. Huolestuneet uskovat Korinttosta kirjoittivat asiasta samalla pyytäen Paavalilta ohjeita asian suhteen. Paavalin 1. Korinttolaiskirje on apostolin kirjeistä siinä suhteessa tärkeimpiä, että hän käsittelee siinä sellaisia käytännöllisen elämän asioita, jotka ovat monissa seurakunnissa polttavia nykyäänkin. Yhteyden rikkoontuessa riitoihin ja puoluehenkeen Korintossa Paavali kirjoittaa: “Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä kehotan teitä, veljet, että kaikki olisitte puheessa yksimielisiä, ja ettei teillä olisi erimielisiin ryhmiin jakaantumisia, vaan, että teillä olisi SAMA MIELI JA AJATUSTAPA.” (1. Kor 1:10)

Kristillinen yhteys on Pyhän Hengen yhteyttä, yhteyden luo Jumalan Pyhä Henki, yhteys säilyy ainoastaan Pyhän Hengen kautta vaeltaen Jeesuksen yhteydessä yhdessä Jumalan sanan mukaan. Jeesukseen uskovina tehtävämme on sanan mukaan pysyä yhteydessä Vapahtajaamme, vaalien yhteyttä omaan seurakuntaan, sen sisariin ja veljiin. Jeesus rukoili ja myös tänään rukoilee niiden puolesta, jotka sanan kautta uskovat häneen, että he kaikki olisivat yhtä. (Joh.17:20-23)

Paavali kehottaa säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä tarkoittaen, ettei se ole jokin tavoite uskovan vaelluksessa, vaan aarre, jota ei saa menettää. 1. Joh.1:6-10: “Jos sanomme elävämme hänen YHTEYDESSÄÄN, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on YHTEYS KESKENÄMME, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meissä ole syntiä, me petämme itseämme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, Jumala on uskollinen ja vanhurskas, niin että antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta VÄÄRYYDESTÄ. Jos sanomme, ettemme ole tehneet syntiä, me teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä.”

Jeesukseen uskovina meillä täytyy olla varma todellisuus omasta yhteydestämme häneen, elämmehän iankaikkisuustoivossa hänen YHTEYTEENSÄ, Taivaan kotiin. Kristuksen seurakuntaa ei ole yhtään vähäpätöisemmästä syystä kutsuttu elämään keskinäisessä yhteydessä rakkauden ja anteeksiannon kautta. 1. Joh. 5:1-2: “Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt. Jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myös hänestä syntynyttä. Siitä me tiedämme rakastavamme JUMALAN LAPSIA, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään.”

 Juho